Om oss

Elsell AS er et elektrokonsern med fokus på kompetanse og kvalitet. Vi brenner for alt som omhandler elektro og automasjon, i tillegg til at vi elsker utfordringer!

Vi har som mål å tiltrekke oss engasjerte medarbeidere som interesserer seg for faget, kundene og leveransene. Vi er opptatt av personlig utvikling og er stolte over at flere av våre ansatte tilegner seg ny kunnskap gjennom både fordypning i eget fagfelt på blant annet fagskole, og utvidet bredde gjennom flere fagbrev.

Elsell AS ble grunnlagt i 2013 og har siden den gang vokst jevnt og trutt. I dag er vi representert på flere lokasjoner og har ansatte fra Kristiansand til Nordland, Oslo og Nesodden.

Vi tilbyr en bred portefølje av elektro- og automasjonstjenester, enten det dreier seg om helhetlige nyinstallasjoner, rehabiliteringsprosjekter, ombygginger eller som rådgivere og problemløsere. Hos Elsell finner du ekspertise som løser prosjektene dine på en pålitelig og effektiv måte.

Hvorfor velge oss?

Vi holder tiden og hva vi lover våre kunder

Våre kunder skal ha tillit til at vi leverer til avtalt tid og pris- dette strekker vi oss langt for å etterleve til enhver tid.

Vi garanterer for kvalitet i alle ledd

Vi stiller høye krav til det vi

leverer.
Våre ansatte har god og oppdatert fagkunnskap og erfaring, vi benytter anerkjente leverandører vi kan stole på - slik sikrer vi kvalitet vi kan være stolte av!

Vi er optatt av at våre kunder blir fornøyd

Vi ønsker at alle våre kunder skal ha en positiv erfaring med å velge oss- med god kommunikasjon, tillit og kvalitet.

Sentrale medarbeidere:

Daniel Urianstad

Avd.leder nesodden

Daniel er avdelingsleder på Nesodden, like utenfor Oslo og faglig ansvarlig elektro og ekom.

Daniel har 20 års erfaring som elektriker. Han har arbeidet med elektroinstallasjoner på nybygg og rehabilitering av næringsbygg og boliger for entreprenører, bedrifter og privatpersoner. Daniel har også vært daglig leder og faglig ansvarlig i Nesodden El-Tjeneste AS i 10 år.

Fagkompetanse:
- Fagbrev som elektriker
- Elkraft ingeniør
- Elektroinstallatør
- Ekom installatør
- El-kontrollør

Erlend Abrahamsen

daglig leder elsell øst

Erlend er daglig leder i Elsell Øst AS, avdelingsleder i Oslo og faglig ansvarlig elektro.
 
Erlend har 20 års erfaring som elektriker. Han har bred erfaring innen elektroinstallasjoner i bolig, næring og sykehus.


 
 
Fagkompetanse:
- Fagbrev som elektriker

- Ingeniørfag

- Energi og miljø i bygg

- Elektroinstallatør

- El-kontrollør

Fredrik Albrigtsen

daglig leder elsell nord

Fredrik er daglig leder i Elsell Nord AS, avdelingsleder i Salten og faglig ansvarlig ekom og elektro i Norge og Sverige.

Fredrik har lang erfaring som automasjonsingeniør, elektriker og saksbehandler. Han har arbeidet mye med bygging, feilsøking, drift og vedlikehold av komplekse automasjonsanlegg, samt prosjektering, planlegging og installasjon av nye anlegg innen både elkraft, ekom og automasjon.

Fagkompetanse:
- Fagbrev som elektriker
- Automasjonsingeniør
- Elektroinstallatør i Norge
- Elektroinstallatør i Sverige
- Ekom installatør

Organisasjonskart


ELSELL AS
Org: 911 545 748
Styreleder: Asbjørn Abrahamsen 

ELSELL NORD AS
Org: 931 453 378
Daglig leder: Fredrik Albrigtsen    

ELSELL ØST AS 

Org: 931 453 270
Daglig leder: Erlend Abrahamsen

GODKJENNINGER

DSB

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap»
I Norge er det strenge krav til bedrifter som tilbyr tjenester knyttet til elektriske anlegg. For å oppfylle disse kravene, må blant annet bedriften ha minimum en faglig ansvarlig med utdannelse som elektroinstallatør på hver lokasjon, samt være registrert i DSB register over autoriserte foretak. Det er DSB som bemyndiger og fører jevnlig ettersyn av alle elektrobedrifter.

Mer info; www.dsb.no

NKOM

«Nasjonal kommunikasjonsmyndighet»
Verden vi lever i, blir bare mer og mer avhengig av datasystemer. For at alle disse systemene skal kunne kommunisere med hverandre, er det viktig at både anlegg og utstyr bygges på en måte så det ikke forstyrrer/ødelegger for andre. Det er derfor lovpålagt at alle som skal bygge og vedlikeholde slike installasjoner har rett kompetanse og fagpersonell for dette. Det er pålagt med minimum én faglig ansvarlig med utdannelse som Ekom installatør i hver bedrift. Det er Nkom som er øverste organ, og bemyndiger autorisasjonen.

Mer info: www.nkom.no

NELFO

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.

Elsell er medlem av Nelfo. Dette hjelper oss med å holde oss faglig oppdatert til enhver tid i tillegg til at vi raskt får relevant info og tolkninger fra myndighetene og bransje for øvrig.
Mer info: www.nelfo.no

GODKJENT LÆREBEDRIFT

Elsell AS er en godkjent opplæringsbedrift.

Det er viktig for samfunnet at det utdannes nye elektrikere til enhver tid. Vi i Elsell trenger stadig flinke folk og ønsker å skape dyktige fagarbeidere med god faglig forståelse gjennom læreperiode hos oss.

NEK 405-2 ELKONTROLL

Det er strenge krav til bedrifter og personell som utfører kontroll av elektriske anlegg. Kravene er beskrevet i NEK 405. Vi i Elsell AS har flere godkjente kontrollører som tilfredsstiller NEK 405-2 Elkontroll bolig

Les mer: https://elsikkerhetsportalen.no/elektrisk-anlegg/elkontroll/

Elsäkerhetsverket (se) – Aurorisasjon AL

Sverige har på lik linje som Norge strenge krav til bedrifter som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg. Elsell AS har autorisasjon AL og ufører arbeider på elektriske anlegg i Sverige.
Les mer: https://www.elsakerhetsverket.se/

Prekvalifisert Installatør

Flere nettselskap har ordninger hvor elektroinstallatører kan bli prekvalifisert til å utføre arbeid i, eller i tilknytning til deres nett. Ved å velge en prekvalifisert installatør forenkles hele prosessen for deg og trenger du bare forholde deg til installatøren som har all kontakt med nettselskapet når det gjelder tilknytning, endringer eller ombygging av tilførselen til ditt bygg/anlegg og som også kan stå for utførelsen av arbeidet.

Elsell AS er prekvalifisert installatør i Arva sitt nett.

Les mer: https://arva.no/skal-du-bygge/?Article=121

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning: En godkjenningsordning for entreprenører og håndverkere som ønsker å utføre bygg- og anleggsarbeid i Norge, og som krever at virksomheten oppfyller kravene til faglig kompetanse og kvalitet.

>